Gizlilik Sözleşmesi

İş bu Gizlilik Politikası’nın amacı, Site kullanıcılarına ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcılar ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 


WEBSHOP, Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, adres, vs.) talep etmektedir. Kullanıcı’nın sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

WEBSHOP, alışveriş süresince topladığı bilgileri, Kullanıcı’nın haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. WEBSHOP'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan " WEBSHOP bültenini almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz. 

Söz konusu kişisel bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler WEBSHOP ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı’nın Site’ye kayıtlı olduğu e-posta adresi veya sağladığı diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilebilecektir. 

WEBSHOP, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, WEBSHOP ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. 

WEBSHOP Site ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen amaçlar doğrultusunda barındırma, bakım, veri depolama ve yönetimi veya pazarlama gibi hizmetler aldığı ve işbu Gizlilik Politikası hükümlerine uymasını sağlayacağı Hizmet Sağlayıcılar’a hizmetin gerektirdiği ölçüde yukarıda sözü edilen kişisel bilgileri açıklayabilecektir. 

Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunluluğu olması, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması ve Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması hallerinde açıklanabilecektir. 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Site veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, WEBSHOP gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

WEBSHOP, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. 

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, WEBSHOP’un bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

WEBSHOP, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. WEBSHOP’'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.